Ceník – Hlídání dětí

platný od 9/2021

Dětská skupina ,,U Dráčka”

1.7.2019 – 30.4.2022

EU-logo 10003

Název projektu: Dětská skupina „U Dráčka“

Reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010228

=3.000,-Kč (včetně jídla)

Dětská skupina ,, U Skřítků”

Nepravidelné hlídání 

  • Pravidelné vyzvedávání (ze školek, kroužků,…)
    Permanentka 800,-Kč / 10 vyzvednutí + sourozenec 400,-Kč/10 vyzvednutí
  • Nepravidelné vyzvedávání (ze školek, kroužků,…)
                            120,-Kč / 1 vyzvednutí

(odvod kam potřebujete je na domluvě s rodičem –
na kroužek, domů, k nám do agentury, za Vámi do práce,…)

1 hodina 120,-Kč (bez nároku na svačinu, pitný režim)

Obědy si přineste vlastní nebo si je objednejte a mi je dětem naservírujeme:
Oběd pro děti 1-3 roky…………...55,-Kč
Oběd pro děti 3-6 let………………85,-Kč
Svačinka (balená)…………………..30,-Kč

 

  • Pronájem prostor 300,-Kč/hod.
  • max. počet osob 20