Ceník – Kroužky pro děti

                              

  • více kroužků nebo více dětí sleva po domluvy
  • Parkour =3.000,-Kč/pololetí
  • Tancování, angličtina =1.800,-Kč / pololetí
  • školné se nevrací (pouze při dlouhodobé nemoci a potvrzené od lékaře)
  • v případě nemoci je možná náhrada na jakémkoliv jiném kroužku