Etický kodex TETY – CHŮVY

  1. Klient svěřuje Tetě to nejcennější co má a to je jeho dítě [děti]
  2. Teta hlídá dítě [děti] v době a v místě, na kterém se shodla s rodiči
  3. Teta respektuje a dodržuje výchovná pravidla rodiny
  4. Teta podporuje zdravotní, společenský, citový, tvořivý a duševní vývoj dítěte [dětí]
  5. Bezpečnost a zdraví dítěte [dětí] jsou vždy na 1. místě. Teta chrání dítě [děti] odzranění a nevystavuje ho [jej] nebezpečnému prostředí
  6. Teta dbá na výživově vyrovnanou a lehce stravitelnou stravu dítěte [dětí]
  7. Teta o své výchově komunikuje s rodiči dítěte [dětí] , informuje je o vývoji dítěte [dětí]a upozorňuje na špatné chování
  8. Teta vždy musí respektovat řád, pravidla a zvyklosti rodiny
  9. Teta vždy musí zachovat absolutní diskrétnost vůči klientovi
  10. Teta uklízí po dětech aby byla domácnost bezpečná a čistá