Prázdninové výlety ,,s Dráčkem“

Nástupní list účastníka – s Dráčkem za pokladem – ke stažení zde

PLNĚ  OBSAZENO!!!

EU-logo 10003

Název projektu: Prázdninové výlety s Dráčkem

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015907

Realizace: 1. 6. 2020 – 30. 9. 2022

Rozpočet projektu: 660 175,- Kč

Popis projektu:
Primárním cílem projektu je vytvořit podporu 180 rodičům a zákonným
zástupcům dětí do 15 let věku s cílem udržení jejich pracovního
zapojení. Umožnit rodičům sladit pracovní povinnosti s těmi rodinnými,
dát jim možnost vykonávat práci na plný úvazek dle své kvalifikace,
aniž by byli nuceni nechávat své dítě samotné či zajišťovali často
finančně nákladné programy a péči o děti v době hlavních školních
prázdnin (červenec, srpen). Projekt umožňuje rodičům nalézt vhodné
pracovní uplatnění, vrátit se na pracovní trh a zároveň zajišťuje péči
o jejich děti.
Sekundární cílem je zabezpečit kvalifikovanou péči o dítě rodičů a
vyplnit volný čas dítěte takovými aktivitami, které uspokojí jeho
potřeby, rozvine talenty, podnítí sociální vnímání a zároveň bude
fungovat jako prevence sociálně – patologických jevů. Zároveň ujistí
rodiče o bezpečnosti a vhodné činnosti jejich dítěte v době, kdy z
důvodu zaměstnání nemohou na dítě dohlížet. Cíle projektu jsou v
souladu s metodou SMART a reagují na prokazatelně existující potřeby
rodičů. Konání příměstských táborů v území MAS Rakovnicko napomůže v
řešení svízelné situace rodičů, kdy nabídka institucionálních zařízení
péče o děti v regionu nepokrývá poptávku a jiné alternativy nejsou pro
většinu rodičů finančně dostupné.

Projekt v rozsahu 28 měsíců bude realizován od 1. 6. 2020 do 30. 9.
2022 a je definován jednou klíčovou aktivitou. KA 01 – Konání
příměstských táborů.
Organizace 24 příměstských táborů v prostorách Centra pro děti, mládež
a dospělé Drak, z.s. (využití vnitřní i venkovní plochy) v době
hlavních školních prázdnin, během července a srpna roku 2020, 2021 a
2022. Celkem se jedná vždy o 8 táborových turnusů v délce trvání 1
týdne v každém roce, za dobu trvání projektu bude realizováno celkem
24 běhů příměstských táborů. Pořádány budou pro děti (od 4 do
15),jejichž rodiče jsou zaměstnáni, podnikají, aktivně si hledají
práci či studují.

program na prázdnin 2022

 

!!! V letošním roce NEBUDOU přijímány děti na jednotlivé dny v červenci a srpnu, ale POUZE na celé týdny !!!

!!! DĚTI BUDOU PŘIJÍMÁNY PO ŘÁDNÉM PŘIHLÁŠENÍ PŘES E-MAIL !!! osdrak@seznam.cz

CENA: =2.000,-Kč (s podporou EU)

CENA: =3.500 (bez podpory EU) – Vodácký kemp

Co je v ceně: doprava, vstupy, oběd, poklad

Nezapomínejte na to, že děti tráví většinu času v přírodě, proto Vás prosím o vhodné oblečení i obuv.

Všechny děti by měli ujít za den min. 4 km (zhruba na Tyršovo koupaliště a zpět)

Počítejte i s tím, že se děti budou vracet unavené.