Pomoc pro VÁS

VÝDEJ: 26.4.2024, 31.5.2024, 27.6.2024

v čase: 8:30 – 10:30 a 15:00 – 16:00

pro potřebnou pomoc je potřeba přijít ve výdejní den s vyplněným formulářem od doporučujícího subjektu (OSPOD, OSSZ, Svaz postižených, Hmotná nouze, Starosta obce, MŠ, ZŠ, SŠ, NNO pracující s cílovou skupinou rodiče+děti, pečovatelská služba, soc.terenní služba,…)

číslo transparentního účtu:

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2802393896